MATERIAL DIDÀCTIC PER A L'ALUMNAT DE 2n BATXILLERAT