MATERIAL DIDÀCTIC PER A L'ALUMNAT DE 1r BATXILLERAT